Om Trinon implantat systems

 

Trinon Titanium GmbH grundades 1993 och företaget är specialiserat på tillverkning av produkter i titan där implantat för medicinsk bruk är en stor del av företagets verksamhet.

Q-Implant ®

Är ett kostnadseffektivt system som har många fördelar jämfört med andra äldre system, där en stor fördel med systemet är implantatets gängor. Den självskärande gängan underlättar isättningen och reducerar väsentligen antalet nyckelmoment under operationen. Implantatet ger en hög primär stabilitet även i de porösare delarna av benet i överkäken. Detta har åstadkommits genom att stor vikt har lagt vid utformningen av gängans struktur för att minska de spänningar och tryck som uppstår i benet.