Om Trinon implantat system

Trinons implantatsystem tillverkas i tyskland och har funnits på den internationella marknaden sedan 1993.
Det används idag av tusentals tandläkare över hela världen.

Systemet är mycket kostnadseffektivt och har en mängd fördelar jämfört med andra äldre implantatsystem, där en av de största är implantatets gängor. Den självskärande gängan underlättar isättningen och reducerar väsentligen antalet nyckelmoment under operationen. Implantatet ger en hög primär stabilitet även i de porösare delarna av benet i överkäken. Detta har åstadkommits genom att stor vikt har lagt vid utformningen av gängans struktur för att minska de spänningar och tryck som uppstår i benet.

Läs mer 

Produktkategorier